در موضوع آتیه ساز حافظ بیمۀ مرکزی به دنبال چه میگردد؟

به نظر می­رسد آنچه که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع شرکت آتیه­ساز حافظ به دنبال آن می­گردد سهم بیمۀ اتکایی اجباری بیمۀ مرکزی از حق بیمۀ دریافتی است که از قضا موضوع آئین­نامۀ شمارۀ یک شورای عالی بیمه است.  در حالی که اکنون تعداد ناراضیان شرکت سهامی بیمۀ دی (سهامی عام) در حال افزایش است و برابر آئین­نامۀ شمارۀ هفتاد و یک بیمۀ مرکزی ملزم به رسیدگی موضوع و اقدام جدی در طی دو سال گذشته بوده است.

 

منابع

آیین نامۀ شمارۀ یک

آیین نامۀ شمارۀ هفتاد و یک

آیین نامۀ شمارۀ هفتاد و شش

 

/ 0 نظر / 22 بازدید