صنعت بیمه در ایران یا کارتون استخوان صورتی پلنگ صورتی

جوانان هم نسل من کارتون پلنگ صورتی را خوب به خاطر دارند.
مصداق بازار صنعت بیمه در ایران حکایت کارتون استخوان صورتی پلنگ صورتی است. در این قسمت از کارتون در عصر حجر همه از جمله پلنگ صورتی به دنبال استخوانی می­دوند و برای این استخوان یقۀ همدیگر را جر می­دهند.

آنچه که امروز در صنعت بیمه اتفاق افتاده است طیف وسیعی از نمایندگان بیمه است که کارمند ارگان یا وزارت­خانه­ای هستند و کارهای بیمه­ای وزارتخانۀ زیربط را در نمایندگی خود صادر می­کنند. صاحبان شرکت­های حمل و نقلی که
خود نمایندگی بیمه دارند و همسرانی که از شرکت­های مختلف کد نمایندگی دارند.

گاهی وقت­ها در کارتون­ها حیوان کوچکی را می­بینی که همه به سمت او ایستاده­اند و به او چنگ و دندان نشان می­دهند. حیوان کوچک نعره­ای می­کشد و همه می­ترسند. حیوان کوچک به خود غره میشود در حالی که حیوانات با ترس با انگشت پشت سرش را به او نشان می­دهند. حیوان کوچک بر می­گردد و تنها چیزی که می­بیند یک دهان گنده برای بلعیدن خود را می­بیند. این بخش آخر هم حکایت من منتقد است.

دوستان خوب من همیشه پیشنهاد میکنند که نمایندگی بگیر و ثالث بزن. پرسش من این است کدام ثالث؟

/ 0 نظر / 41 بازدید