ناسیونالیسم مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو

آقای مهرداد دوشابچی­زاده نوشتند: «نظرن محترم بهمن­جان ولی حرف­های توی این پستتو قبول ندارم.»

آقای مسعود رکنی نوشتند: «من یکی که مدیون دانشکدۀ اکو هستم. اگر موفقیتی داشته باشم از دوران دانشجوئی دارم. هر چند بیمه را به عنوان کارم انتخاب نکردم. اما سخنانت را در مورد کارشناسی ارشد قبول دارم.»

خانم شیرین حسینی نوشتند: «ای بابا . . »

آقای سوران سیدی نیز نظر آقایان مهرداد دوشابچی­زاد و مسعود رکنی را تأئید کردند.

آقای علی کبیری همیشه می­گفتند مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو فقط محلی بود که ما در دوره­ای دور هم جمع شدیم و با هم آشنا شدیم و بعذ پراکنده شدیم.

آقای مسعود رضوی که بعد از دانش­آموختگی از مؤسسه و در طول بیست سال گذشته فقط یک بار در محل مؤسسه رؤیت شده است و آن هم فقط برای گرفتن مدرک تحصیلی خودش بوده است والسلام. راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین­سخن شیرین­گفتار روایت می­کنند که حتی مهاجرتش به کانادا را با مدرک ریخته­گری فنی و حرفه­ای گرفت. راست یا دروغش پای راوی.

همۀ دوستان اکوئی من می­دانند و واقفند و معترفند که بنیانگذار نظریۀ ناسیونالیسم مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو و جبهۀ راست افراطی در مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو من هستم. سابقۀ ایمیل­های من در مخالفت با فارسی شدن زبان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو و اطلاع­رسانی­های من در آن دوره باعث ایجاد حساسیت در بسیاری از اساتید، هم­دانشکده­ها و دیگران شده بود. عواقب جبهه­گیری و موضع تند آن زمان هنوز با من همراه است و امروز خوشحالم که عاقبت گویا از نیمسال تحصیلی آینده زبان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو به انگلیسی بر­می­گردد.

به نظر من ذیصلاح­ترین افرادی که واجد شرایط پست­های مدیریتی در شرکت­های بیمه هستند دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو هستند. دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو باید به خاطر داشته باشند حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است. دقیقاً به دلایلی که در یادداشت قبلی باید از روی کسانی که در مورد بیسوادی دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو قلم­فرسائی و اظهار نظر می­کنند، با تانک شرمن رد شد.

اگر راست می­گویند و ادعای انا رجل دارند فقط و فقط در یک آزمون مؤسسۀ بیمۀ چارتر لندن شرکت کنند. نمرۀ قبولی به فرق سرشان بخورد. فقط تشریح کنند ساقۀ پرسش چه می­گوید.

/ 0 نظر / 52 بازدید