بیمه نامه ای به مساحت پنجاه و چهار متر مربع

به نظر می­رسد جای چنین سندی باید در موزۀ بیمه باشد. شایسته است بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فرهنگ­سازی بیمه نسبت به تأسیس موزۀ بیمه در ایران اقدام نماید.

/ 0 نظر / 33 بازدید