بانک اطلاعات بازرگانی پرویزی افتتاح شد

بانک اطلاعات بازرگانی پرویزی از ابتدای خرداد ماه افتتاح شد.

این بانک اطلاعاتی شامل نام شرکت، نشانی شرکت، شمارۀ تماس شرکت، نشانی وب سایت شرکت و نشانی پست الکترونیک شرکت است. این بانک اطلاعاتی در حال حاضر هشت هزار و پاتصد (8500) رکورد را شامل می­شود که به تدریج کاملتر می­شود. در نظر است که سر ستون بخش اقتصادی نیز به این بانک اطلاعاتی افزوده شود و شرکت­ها بر اساس بخش اقتصادی نیز مرتب شوند. خروجی این بانک اطلاعاتی در حال حاضر یک فایل اکسل است که در نظر است در آینده خروجی­های دیگری نیز بدان اضافه شود. این بانک برای مدیران فروش، بازاریابان، نماینده­های بیمه و کارگزاران بسیار مناسب است. در مرحلۀ بعدی شرکت­های خارجی در یک برنامۀ بلند مدت به این بانک اطلاعاتی افزوده می­شوند.

/ 0 نظر / 20 بازدید