تحقیق و تفحص مجلس در صنعت بیمه ضروری است

بر اساس اظهارات ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تحقیق و تفحص در صنعت بیمه در تیر ماه سال جاری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.  ابهام در عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌گر، وجود ضعف در نظارت بیمۀ مرکزی بر شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی، ابهام در حیف و میل بیت‌المال در صنعت بیمه کشور، عدم تعیین تکلیف تخلفات مالی قبلی بیمه ایران و عدم ارائه گزارش شفاف در خصوص مسائل مالی شرکت و تصمیمات غیرمنطقی در صنعت بیمه کشور  از جمله ابهامات این کمیسیون مجلس بود.

به نظر میرسد آنچه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نظر داشته است رفع ابهام در موارد فوق باشد و برای رفع ابهام یک ماه فرصت تعیین شده بود. اکنون دو ماه از یک ماه فرصت نیز گذشته است و اینک نه فقط صنعت بیمه بلکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز باشد تگلیف تحقیق و تفحص را معلوم کند.
استقرار کمیتۀ تحقیق و تفحص در شستا به خوبی مشخص میکند مجلس شورای اسلامی توانمندی ایجاد و راهبری کمیتۀ تحقیق و تفحص را دارد. متأسفانه تا کنون تحقیق و تفحصی در صنعت بیمه به انجام نرسیده است و صنعت بیمه را برای مردم به صورت جعبۀ سیاه در آورده است.
شأن کمیسیون اقتصادی مجلس و انتصاب رئیس کل بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته ایجاب میکند که تحقیق و تفحص محقق شود و کمیتۀ تحقیق و تفحص تشکیل و مستقر شود و به روند امور رسیدگی کند. ابهامی دیگر از طرف متخصصین صنعت مطرح میشود و این ابهام حاکی از تطابق انتصابات اخیر با شایسته سالاری است که رئیس کل در شعارهای خود مطرح کرد.
از سوی دیگر و از دیگر ابهامات عضویت رئیس کل در انجمن حرفه ای صنعت بیمه و روند موجود در حال تبدیل این انجمن به مونوپول مدیریتی صنعت است که بسیاری از متخصصین صنعت نسبت به این موضوع رویکرد منفی پیدا کرده اند. صاحب نظران انجمن حرفه ای صنعت بیمه را یک انجمن مجوز گرفته از وزارت کشور میدانند و از دید صاحب نظران این انجمن تفاوتی با دیگر انجمنهای دارای مجوز از وزارت کشور میدانند. اکنون با عضویت رئیس صنعت بیمه در این انجمن این شائبه پیش آمده است که در صورت اجماع دیگر متخصصین صنعت به منظور تشکیل نهادی حرفه ای با مخالفت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهند شد چه که رئیس صنعت عضو انجمن حرفه ای است و انجمن حبفه ای صنعت بیمه مایل نیست برای خود رقیب داشته باشد. ملاقات اعضاء انجمن با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این ابهام دامن زده است.
متخصصین صنعت از کمیسیون اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان ملت انتظار دارند بر صنعت بیمه نظارت کند و بر اساس وعدۀ سه ماه پیش هر چه زودتر کمیتۀ تحقیق و تفحص را ایجاد کند تا کمیته بر روند اجرای امور و تصمیم سازی ها در صنعت بیمه نظارت، تحقیق و تفحص کند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
ali

سلام صبح بخیر ، مطلب زیبایی بود ، وب قشنگی دارین ، موفق باشین ، پذیرای شما در وبم هستم[گل]