مصوبه ای که شش سال است اجرا نشده است

اکوبلاگ_ مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مستثنی بودن مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو از لزوم تدریس به زبان فارسی پس از شش سال اجرا نمی­شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ ششصد و هفت مورخ پنجم تیرماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش تصویب نمود: «تدریس در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیر ایرانی باید به زبان فارسی انجام پذیرد.»

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ششصد و نوزده مورخ شانزدهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش، بنا به پیشنهاد مورخ هفتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده «خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» (مصوب جلسۀ ششصد و هشت مورخ پنجم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش) را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده – دانشکده بیمه اکو با توجه به شرایط خاص آن و ضرورت تدریس واحدهای درسی در این دانشکده به زبان­های خارجی، از شمول مصوبۀ لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیۀ دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور (مصوب جلسۀ ششصد و هشت مورخ پنجم تیرماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شورای عالی انقلاب فرهنگی)، خارج می‌شود.»

تا قبل از اجرای مصوبۀ اول دانشجویان خارجی حتی از کشور انگلستان برای تحصیل به مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو می­آمدند که برای این مؤسسه، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری و جمهوری اسلامی ایران تبلیغ محسوب می­شد. دانش­آموختگان این مؤسسه از معافیت­های تحصیلی از مؤسسات معتبر دنیا استفاده می­کردند.

اما امروز با عدم اجرای شش سالۀ مصوبۀ دوم دانشجویان خارجی رقبتی به تحصیل در این مؤسسه نشان نمی­دهند. معافیت­هایی که زمانی باعث افتخار علمی دانشجویان این مؤسسه بود دیگر اعطا نمی­شود. دانشجویان و دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو خواستار اجرای مصوبۀ دوم و تدریس دروس و برگزاری آزمون­های پایان ترم به زبان انگلیسی هستند.

/ 0 نظر / 26 بازدید