گنه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدند گردن مسگری

در اخبار هفتۀ گذشته مدیرکل شرکت سهامی بیمۀ ایران شعبۀ استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام داشت چک دو میلیارد ریالی سه زندانی بدهکار که توان پرداخت دیه را نداشتند صادر شد و مراحل آزادی این سه زندانی در حال انجام است. در این خبر اعلام شده بود تا کنون یکصد و چهل و سه بدهکاری بیمۀ توسعه را پرداخت کرده است.

این خبر تعارضات بسیاری را نشان می­دهد. اولاً وقتی بیمه­گذار به وظیفۀ قانونی خود عمل می­کند و پوشش بیمۀ شخص ثالث را تهیه می­کند چرا باید زندانی شود؟ به فرض هم که مدیران یک شرکت بیمه به وظیفۀ قانونی خود عمل نکردند. گنه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری. نمایندگان بیمه تا کنون در زمان فروش بیمۀ شخص ثالث اظهار می­داشتند در صورت پوشش کافی کارت بیمۀ شخص ثالث، این کارت در حکم وثیق است. سندرم بیمۀ توسعه نشان داد که می­تواند اینطور هم نباشد. عدم واکنش بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مورد قسم قرآن نمایندگان بیمه را تبدیل به دروغ کرد. اساساً باید از همان ابتدا زندانی می­شدند. چرا باید کسی که به وظیفۀ قانونی خود عمل می­کند به جای مدیری مقصر زندانی شود؟

تعارض دوم مصاحبۀ مدیر عامل شرکت سهامی بیمۀ ایران (سهامی خاص) یک هفته قبل از عید سعید نوروز بود که از خبرنگاران و ملت ایران سه روز فرصت خواسته بود تا زندانیان بیمۀ توسعه تعیین تکلیف شوند. اکنون ماه چهارم سال در حال اتمام است و هنوز اخبار آزادی زندانیان بیمۀ توسعه را می­شنویم. اگر بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جای دخالت بیجا در حوزۀ درمان تکمیلی و جدال بیخود رسانه­ای با بیمۀ آتیه­سازان حافظ پروندۀ بیمۀ توسعه را جمع کرده بود تا کنون همۀ زندانیان آزاد شده بودند.

تعارض سوم این است که بعد از همۀ این کش و قوس­ها این آزادی­ها به کمک خیرین به انجام رسیده است. اگر بعد از این همه مدت تازه خیرین باید به کمک زندانیان بیمۀ توسعه بیایند پس صنعت بیمه به چه دردی می­خورد؟

/ 0 نظر / 21 بازدید