پرداخت دیۀ شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیۀ بیت‌المال

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسۀ مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 20675/02/111 مورخ 2/9/1387 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع مادۀ (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیۀ بیت‌المال، معادل سقف دو هزار نفر دیۀ کامل برمبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.

2ـ نحوۀ اقدام به موجب موافقتنامه مورخ 14/11/1386 منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

                                                                                                                      معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

/ 0 نظر / 28 بازدید