سومین کارگاه بیمه و خانواده در خانه فرهنگ آیه برگزار شد

کارگاه بیمه و خانواده برای سومین بار در خانۀ فرهنگ آیه در روز یکشنبه چهاردهم آذرماه و به منظور آشنائی خانواده­ها با بیمه برگزار شد.

خانۀ فرهنگ آیه _ شهرک اکباتان _برای سومین بار میزبان کارگاه بیمه و خانواده بود.  این کارگاه با حضور بهمن کبیری پرویزی دانش­آموختۀ مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو و عضو مؤسسۀ بیمۀ چارتر لندن به عنوان کارشناس بیمه برگزار شد. تقارن این کارگاه با سیزدهم آذر _ روز بیمه _ فضای کارگاه را تحت تأثیر قرار داده بود. این کارگاه به منظور افزایش آگاهی مردم در مورد بیمه برگزار شد. در طی برگزاری کارگاه نخست توضیحاتی در مورد بیمه­های بازرگانی و بیمۀ تأمین اجتماعی توسط کارشناس بیمه ارائه شد و سپس به پرسش­های حاضرین پاسخ مقتضی داده شد.

از جمله نکاتی که در این کارگاه به بحث و بررسی گذاشته شد پاسخ به پرسشی بود که توسط کارشناس حاضر در جلسه با عنوان «ویترین شرکت بیمه کجا است؟» یا «در ویترین شرکت بیمه چه جنسی فروخته می­شود؟» مطرح شد. ادبیات حاکم بر بخش فروش صنعت بیمه پاسخگوی نیاز مخاطبان خود نیست. به همین دلیل فاصلۀ زیادی بین شرکت بیمه (بیمه­گر) به عنوان «فروشنده» و مردم «بیمه­گذار» یا خریدار وجود دارد. کارگاه­های از این قبیل به از بین بردن فاصلۀ بین بیمه­گران و بیمه­گذاران را از بین می­برد.

/ 0 نظر / 22 بازدید