به امام مظفر بگوئید آن یک دانه هم توئی، ما هیچ نیستیم

روایت می­کنند خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می­گفت که کار ما با شیخ بوسعید هم چنان است که پیمانۀ ارزن، یک دانه شیخ بوسعید است باقی منم.

مرید از آن شیخ بوسعید آن جا حاضر بود، از سر گرمی برخاست و پای فراز کرد و پیش شیخ  آمد و آن چه  از خواجه امام مظفر شنیده بود، با شیخ  شکایت کرد.

شیخ  گفت:  برو و خواجه امام مظفر را بگوی که آن یکی هم تویی، ما هیچ چیز نیستم.

گر بر در دیر می‌نشانی ما را                                  گر در ره کعبه میدوانی ما را 
اینها همگی لازمۀ هستی ماست                                                                       خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را 


ابوسعید ابوالخیر

همه چیز را همگان دانند.       بزرگمهر

هدف از نگارش این سطور نشاندن متخصصین محترم بر روی صندلی اتهام و نشانه رفتن انگشت تقصیر به سمت آنان نیست. در این میان برخی از اصحاب رسانه بدون داشتن آگاهی کامل از سوابق دیگران و بدون تحقیق کافی پیرامون موضوع به گونه ای قلم می زنند که پیشینۀ علمی متخصصین صنعت جریحه­دار و آرامش و امنیت صنعت بیمه دستخوش تهدید می شود. من نیز بر این اعتقاد هستم که آرامشی که در صنعت بیمه باید ایجاد شود پیش نیاز آرامش همگانی است و رسانه ها نباید تحت هیچ شرایط و به هر دلیلی آن را به مخاطره بیندازند. نخست باید بیمه را به مردم معرفی کرد و بعد باور کردن آن را بر عهدۀ خود مردم گذاشت. مؤمن چشم برادر مؤمن خود است، پس اگر متخصصی از روی سهو و بدون قصد اظهار نظری کرد که نباید می­کرد، باید او را آگاه نمود چه که یک اظهار نظر ناصواب آرامش صنعت و در نتیجه آرامش جامعه را بر هم می­زند و موجب رأی ناصواب می­شود.

از آنجائی که همیشه طالب علم بودم محضر اساتید زیر را درک و تمام کردم و هنوز خود را طلبه می­دانم.

جناب آقای دکتر حسین رحمانسرشت (سیاست تجاری به زبان انگلیسی)، جناب آقای دکتر یونس شکرخواه(روزنامه­نگاری آنلاین)، جناب آقای دکتر شاهرودی(پول و بانک به زبان انگلیسی)، جناب آقای دکتر معماریان (تجزیه و تحلیل سیستم­ها به زبان انگلیسی)، جناب آقای دکتر مشبکی (اصول مدیریت به زبان انگلیسی)، جناب آقای دکتر حمید ضرغام (آمار یک و آمار دو به زبان انگلیسی)، جناب آقای دکتر حسین ذوالفقاری (شیوۀ نگارش فارسی در مطبوعات)، جناب آقای دکتر صادق زیباکلام (تاریخ معاصرایران)، جناب آقای دکتر محمد سلطانی­فر(بررسی پوششهای خبری ومسائل ارتباط جمعی)، جناب آقای دکتر اکبر نصراللهی کاسمانی (روابط سیاسی، روابط بین­الملل، جهان سوم و امپریالیسم خبری)، جناب آقای دکتر حسن هاشمیان (حقوق ارتباطات جمعی)، جناب آقای دکتر داود صفائی (روش­های بررسی وتحلیل پیامهای ارتباطی)، جناب آقای دکتر حسن درزیان رستمی (حقوق ارتباطات بین­الملل)، جناب آقای دکتر جعفر اسحاقی تیموری (مبانی ارتباطات جمعی، نظریه هاومفاهیم ارتباطات اجتماعی)، جناب آقای دکتر سید نورالدین رضوی­زاده (مبانی ارتباطات جمعی)، سرکار خانم دکتر صدیقه ببران (اصول روزنامه­نگاری)، سرکار خانم دکتر نوشین آقایجانی (ارتباطات انسانی)، سرکار خانم دکتر نسیم مجیدی قهرودی (مبانی پژوهش درارتباطات جمعی)، سرکار خانم دکتر شیوا پژوهش­فرد (متون تخصصی ارتباطات به زبان انگلیسی)؛

جناب آقای بدر طالح (مدیریت مالی به زبان انگلیسی)، جناب آقای سید محمد آسوده (حسابداری شرکت­های بیمه، ادارۀ شرکت­های بیمه هردو به زبان انگلیسی)، جناب آقای محمد خرمی (اقتصاد خرد، اقتصاد بین­الملل، مالیه عمومی، توسعۀ اقتصادی هر چهار درس به زبان انگلیسی)، جناب آقای عباس شجاعی (حسابداری یک، حسابداری دو، حسابداری سه هر سه درس به زبان انگلیسی)، جناب آقای هادی دستباز (بیمۀ اشخاص یک به زبان انگلیسی)، جناب آقای محمود عادل سبزواری (بیمۀ اشخاص دو به زبان انگلیسی)، جناب آقای حسین قندی (خبرنویسی در مطبوعات، تحریریه و مدیریت اخبار، پروژۀ پایانی)، جناب آقای فریدون صدیقی (تکنیک­های مصاحبه)، جناب آقای علی­اکبر قاضی­زاده (اصول گزارش­نویسی)، جناب آقای کامبیز نوروزی (حقوق مطبوعات)، جناب آقای محمود مختاریان (چاپ و نشر)، جناب آقای افشین شاهرودی (عکاسی خبری)، جناب آقای اسماعیل عباسی (مبانی عکاسی)، جناب آقای حسن نمکدوست تهرانی (حقوق و مسؤولیت­های اجتماعی روزنامه­نگاران)، جناب آقای پوردیلمی (مبانی گرافیک)، جناب آقای آرش منصورنیا (صفحه­آرائی در مطبوعات)، جناب آقای علیرضا دهقان (تکنیک­­های طراحی)، جناب آقای روانبخش (طراحی تخصصی)، جناب آقای علی هاشمی شهرکی (تصویرسازی در مطبوعات) سرکار خانم فاروقی (بیمۀ مقدماتی، اصول بیمه و بیمۀ اموال یک هر سه به زبان انگلیسی)، سرکار خانم مینا صدیق نوحی (بیمۀ اتکائی به زبان انگلیسی)، سرکار خانم پری میرزائی (بیمۀ اموال دو به زبان انگلیسی)، سرکار خانم لیلا رستگار (آشنائی با مفاهیم روزنامه­نگاری)، سرکار خانم خلف (زبان عمومی یک)، جناب آقای مدرس (ریاضی یک و ریاضی دو به زبان انگلیسی) و در نهایت ریاضیات بیمۀ عمر که نام استادگرانقدر خود را به خاطر ندارم؛

مرحوم جناب آقای بهمن جلالی (عکاسی خبری)، مرحوم جناب آقای اسدالله نبیلی (زبان تخصصی بیمه و مکاتبات بازرگانی)، مرحوم جناب آقای منوچهر احترامی (سوژه­یابی در مطبوعات)؛

اگر نام استاد بزرگواری را از قلم انداخته­ام عذر تقصیر می­آورم چه که من از مرز چهل سالگی عبور کرده­ام و شاید در یان فرصت اندک که مشغول نگارش این سطور بودم دچار فراموشی شده باشم. من بر این اعتقاد هستم که به شیوۀ رسول اکرم علم را بجویم حتی اگر در کشور چین باشد و به سان ابوریحان بیرونی تا دم مرگ خود را شاگردی بیش نمی­دانم.

/ 0 نظر / 476 بازدید