کاربردهای نرم افزار تحت اینترنت پیام کوتاه برای شرکتهای بیمه، نمایندگان بیمه

آنچه که از شنیدن نام پیامک به ذهن مردم خطور میکند ارسال پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته است. در این یادداشت کاربردهایی از پیامک را برای صنعت بیمه معرفی میکنم:

 

 

از بیمه گذاران بخواهید پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پیام کوتاه با شما در میان بگذارند؛

 

با برگزاری نظرسنجی از نظرات بیمه گذاران آگاه شوید؛

 

اعلام حق بیمه به صورت کلی؛

 

ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای(تخفیفات و موارد تعریف شده)؛

 

ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند؛

 

ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد(ماژول مناسبتها)؛

 

اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک؛

 

ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان؛

 

اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن؛

 

اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای؛

 

ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری؛

 

آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه؛

 

برگزاری نظرسنجی و مسابقات؛

 

ارسال پیامک با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی؛
/ 0 نظر / 20 بازدید