یک دل و چند دلبر (2)

در ادامۀ بحث پیرامون حیطۀ اختیارات بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سرک کشیدن این نهاد نظارتی به حوزه­های که به این نهاد اساساً هیچ ارتباطی ندارد، به نام بردن از بعضی از نهاد­های موازی و تفسیر و تشریح موضوع می­پردازم.

نخستین نهادی که از آن نام می­برم صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی است که زیر نظر بانک کشاورزی فعالیت می­کند. از آنجائی که بیمۀ حیوانات مانند زنبور و گاو و گوسفند در حیطۀ فعالیت این صندوق است، اساساً ورود بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این حوزه غیر از بحث سهم بیمۀ اتکائی اجباری هیچ منطق دیگری ندارد. کارشناسان صنعت بیه خوبی می­دانند که شرکت­های بیمه باید بخشی از پورتفوی خود را نزد بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت اجباری بیمه کند. این صندوق به دلیل وابستگی به بانک کشاورزی به طور غیر مستقیم به معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارائی وابسته است. شاید به تعبیری این صندوق به بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزدیک باشد به دلیل این که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به همین معاونت وابسته است.

شرکت آتیه­سازان حافظ یک شرکت مادر تخصصی در حوزۀ بیمۀ درمان تکمیلی است که به سازمان بیمۀ سلامت ایران وابسته است. سازمان بیمۀ سلامت نیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وابسته است و بر اساس قوانین مربوط به این وزارتخانه تأسیس، راه­اندازی و راهبری می­شود. این حوزه نیز حوزه­ای است که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسیار به آن سرک می­کشد. همانطور که ملاحظه می­شود دخالت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از حوزۀ وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج و به حوزۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می­شود. نظر به این که سازمان بیمۀ سلامت خود نیز یک نهاد نظارتی است، معلوم نیست به چه مجوزی بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعای نظارت بر این حوزه را دارد و این همه غوغا و جار و جنجال برای چیست.

حوزۀ سوم حوزۀ صندوق بیمۀ روستائیان و عشایر است که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش در طراحی پوشش­های مشابه این حوزه دارد. صندوق بیمۀ روستائیان و عشایر زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همینطور سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه قرار می­گیرد.

حوزۀ چهارم صندوق بیمۀ سرمایه­گذاری­های معدنی است که در حوزۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می­گیرد.

به راستی این صنعت چند متولی لازم دارد؟

/ 0 نظر / 23 بازدید