بیمه های مکمل، بیمۀ مرکزی یا سازمان بیمۀ خدمات درمانی

رئیس کل بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار ورود تمام ارگان های نظارتی به پروندۀ آتیه­سازان حافظ شد و رسماً اعلام کرد که آتیه­سازان حافظ تنها اختیار کارگزاری دارد و انجام فعالیت تحت عنوان شرکت بیمه ندارد.

منبع خبر در بیمه آنلاین

منبع خبر در خبرگزاری موج

فهرست کارگزاران رسمی بیمه در وب سایت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است و درست یک روز پیش از انتشار مصاحبۀ رئیس کل توسط بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز رسانی شده است. نام شرکت آتیه­سازان حافظ در فهرست اشخاص حقوقی دیده نمی­شود.

منبع خبر در وب سایت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همچنین مادۀ سی و هشت آئین­نامۀ شمارۀ شش مصوب شورای عالی بیمه به تاریخ 24/02/1352 مرجع رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه (کارگزار بیمه) از مقررات این آیین­نامه بیمۀ مرکزی ایران میباشد.

در هر حال رسیدگی به تخلفات دلال رسمی بیمه در مرجع فوق الذکر مانع از این نخواهد بود که در دادگاههای عمومی تخلفات دلال رسمی بیمه طبق قوانین جزائی و یا مدنی مورد تعقیب قرار گیرد. بنا بر این اگر شرکت آتیه­سازان حافظ کارگزار بیمه بود، نهاد نظارتی مسؤول به رسیدگی تخلفات این شرکت خود بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. در این صورت برابر مادۀ سی و نه همین آئین­نامه صدور و لغو پروانه دلالی رسمی بیمه در هر مورد توسط بیمه مرکزی ایران به موسسات بیمه و سندیکای دلالان رسمی بیمه اعلام خواهد شد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل نیز درج خواهد گردید.

منبع خبر در وب سایت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از سوی دیگر مواد شش و هفت قانون بیمۀ همگانی خدمات درمانی کشور در مورد بیمه های مکمل تصریح دارد.

مادۀ 6 _ کلیۀ شرکت­های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانۀ مصوب در امور بیمۀ خدمات درمانی گروه‌های مختلف‌ همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

‌تبصره_ کلیۀ شرکت­های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمۀ خدمات درمانی مجازند در امور بیمه‌های مضاعف (‌مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از ‌طریق عقد قراردادهای تکمیلی (‌خاص) و مطابق این قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند.

‌مادۀ 7_ کلیۀ دستگاه‌ها و سازمان­های دولتی و وابسته به دولت، کمیتۀ امداد امام خمینی (‌ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا ‌شرکت­های بیمه‌گر برای عقد قراردادهای بیمۀ خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می‌باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات‌درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

‌تبصرۀ 1_ دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمۀ خدمات درمانی با سازمان­ها و یا ‌شرکت­های بیمه‌گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمانهای‌مذکور دریافت نمایند.

‌در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد،‌مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.

‌تبصرۀ 2_ دستگاه‌های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (‌ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در‌اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری‌بگیری‌ ذخیره شود.

‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای‌عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 4 - کمیته امداد امام خمینی (‌ره) علاوه بر سازمانها و شرکتهای بیمه‌گر دولتی می‌تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

منبع در سامانۀ قوانین و مقررات _ حافظۀ قوانین

علیهذا به نظر می­رسد آئین­نامه­های شمارۀ چهل و چهار و چهل و سۀ بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شمول مادۀ شش فوق­الذکر هستند، لیکن به نظر نمی­رسد این ماده در مورد انحصار بیمه­های تکمیلی به شرکت­های تحت پوشش بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح داشته باشد، زیرا از قید کلمۀ کلیۀ شرکت­های بیمه استفاده کرده است. لطفاً پیوندهای زیر را ببینید.

شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

/ 1 نظر / 24 بازدید
هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر (ع)

سلام دوست خوبم . حالت خوبه ؟ تاحالا به این سوال فکر کردی که از ین نعمت هایی که خدا بهت داده یعنی همین سلامتی و کامپیوتر و اینترنت که داری چقدر ازش واسه خدا استفاده کردی ؟ خود من که خیلی کم حالا شما رو نمی دونم من تصمیم گرفتم و شروع کردم کمک شمارو می خوام حالا . من یه وبلاگ راه اندازی کردم شما هم به من یه لینک بده با همین یه لینکت خیلی کمکم می کنی البته به من که کمک نمی کنی در راه خدا به خودت کمک می کنی شاید یه لینک دادن 2 دقیقه طول بکشه اما حساب کن اگر روزی یه نفر به واسطه این لینک تو بیان تو وبلاگ منو یه دونه صلوات هم که بفرستند ببین چقدر ثواب بهت میرسه !!! خوبی اینترنت همینه دیگه راحت می شه باهاش گناه کرد یا راحت کلی ثواب جمع کرد. پس با هر اسمی که فکر می کنی بهتر و گیراییش بیشتر لینکم کن بعدم یه نظر تو وبلاگ بزار که متوجه بشم و حسابی شرمندت بشم . خود خدا اجرتو بده