کشتی یونانی کیش، جاذبۀ توریستی صنعت بیمه

کشتی یونانی چهل سال است در ساحل جزیرۀ کیش به گل نشسته است. راهنمایان تور این کشتی را به عنوان جاذبۀ گردشگری به گردشگران نشان می­دهند. تابلوی راهنمای منصوب در ساحل توضیحات لازم را به گردشگران ارائه می­دهد. آنچه که از نظرها پنهان می­ماند و به خصوص صنعت بیمه به آن بی­توجه باقی مانده است پروندۀ خسارت کشتی یونانی است. به نظر می­رسد پروندۀ خسارت این کشتی چهل است که مفتوح است. کشتی یونانی یک «جاذبۀ توریستی بیمه­ای» نیز هست.

در سفر کیش و بازدید از کشتی یونانی به یاد سخن یک دوست افتادم. دوستم در مقطع کارشناسی در رشتۀ مدیریت بیمه درس می­خواند و در مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت صنعتی درس می­خواند. وی می­گفت تمام درسهای مقطع کارشناسی ارشد خود را متأثر از رشتۀ مقطع کارشناسی خود از منظر بیمه نگاه می­کرده است. تا وقتی به جزیرۀ کیش سفر نکرده بودم واژۀ «جاذبۀ توریستی بیمه­ای» برایم معنا و مفهومی نداشت. به راستی کشتی یونانی یک کارگاه عملی برای کارشناسان خسارت صنعت بیمه در ایران است. چهل سال پیش یک کشتی به ساحل برخورد می­کند. خدمۀ کشتی تا یک ماه در کشتی باقی می­مانند. تلاش­ها برای خروج کشتی از این وضعیت به نتیجه نمی­رسد. خسارت کشتی در طول چهل سال گذشته پرداخت نشده است و گویا بیمه­گر حادثه را عمدی تلقی کرده است. اینک کشتی چهل سال است در ساحل باقی است و هیچ کس حتی برای بازیافت آن را نخریده است. هر روز آفتاب در پشت آن غروب می­کند و هر روز مردم به دیدار کشتی یونانی می­روند. اما صنعت بیمه به این «جاذبۀ توریستی بیمه­ای» و به این کارگاه عملی بیمه کمتر توجه می­کند.

/ 0 نظر / 21 بازدید