تحلیلی بر خبر منتشر شده توسط بیمۀ مرکزی در مورد بازاریابی اینترنتی

بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی خبری مورخ بیست و نهم آبان ماه سال جاری شرایط بازاریابی بیمه­نامه را توسط بازاریابان بیمه منتشر کرد. در این یادداشت به بررسی اشکالات موجود در خبر منتشره می­پردازیم. در شرایط فروش بر خط پوشش­های بیمه داشتن نماد اعتماد و نماد لوگوی طلائی برای وب سایت بازاریابان بیمه قید شده است و از جملۀ الزامات است. از جملۀ شرایط نماد اعتماد اعطای این حق به بیمه­گذا یا همان مشتری است که اگر در مدت هفت روز خواستار استرداد محصول باشد، فروشنده باید محصول را عودت دهد و بها را مسترد دارد. نخستین اشکالی که خود را در این مرحله نشان می­دهد، ابطال بیمه­نامه پس از هفت روز و استرداد حق بیمه است. نکتۀ اول این است که اگر در مدت هفت روز برای بیمه­گذار سانحه اتفاق افتاد و بعد درخواست دریافت خسارت کرد و سپس درخواست ابطال بیمه­نامه را داشت تکلیف شرکت بیمه با درخواست خسارت و ابطال بیمه­نامه به صورت همزمان چیست؟ دومین نکته هزینه­های بیمه­گری است. هزینه­های بیمه­گری در هر بیمه­نامه شامل هزینه­هائی از جمله کارمزد نماینده، سهم اتکائی بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هزینۀ صدور نماینده و هزینه­هائی از این دست می­باشد. در صورت درخواست ابطال بیمه­نامه و استرداد حق بیمه آیا هزینه­های بیمه­گری مسترد می­شود یا خیر؟ اگر مسترد بشود خلاف اصول بیمه­گری است و اگر مسترد نشود خلاف مقرارات نماد اعتماد است.

نکتۀ دومی که در این خبر نهفته است عدم الزام به ثبت بازاریابان در سامانۀ سنهاب است. در حالی که کارگزاران و نمایندگان ملزم به درج مشخصات خود در وب سایت هستند به گونه­ای که برای بیمه­گذاران در وب سایت بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده باشد، برای بازاریابان چنین الزامی ایجاد نشده است. در دوران ما ایجاد وب سایت کاری بسیار آسان است و حال اگر بازاریابان حسب اتفاق از بستگان درجۀ یک نمایندگان، کارگزاران و یا پرسنل شرکت­های بیمه باشند تکلیف چیست؟

سومین نکته در مورد این آئین­نامه عدم امکان قطعیت نرخ برخی از رشته ها است. برای مثال در بیمۀ عمر نرخ نهائی بر اساس شرایط پزشکی بیمه­گذار تعیین میشود. چگونه میتوان شرایط را در وب سایت به گونه­ای درج کرد که از همان ابتدا نرخ نهائی برای بیمه­گذار معلوم باشد در حالی که هنوز آزمایش­های پزشکی وی ب رؤیت پزشک معتمد شرکت نرسیده است.

شرکت­ها در قراردادهای نمایندگی با نمایندگان خود نمایندگان را از بازاریابی برای شرکت­های دیگر منع می­کنند ونمایندگان نیز بازاریابان خود را از بازاریابی حتی برای نمایندگان دیگر شرکت هم نام خود منع می­کنند. حال خبری منتشر شده است که بازاریابان را مجاز به همکاری با همۀ شرکت­های بیمه می­داند و مهمترین نکته این است که نمایندگان و کارگزاران حق دریافت بیمه­نامه را به حساب خود ندارند و باید حق بیمه را در همان روز به حساب شرکت واریز کنند. این در حالی است که کسانی که نماد اعتماد دارند می­توانند با مذاکره با بانک عامل خود درگاه الکترونیک داشته باشند و حق بیمه را در حساب خود دریافت کنند. در خبر منتشریه هیچ تکلیفی برای حق بیمۀ دریافتی توسط وب­سایت­ها ذکر نشده است و مسکوت مانده است. حتی به فرض این که خود وب سایت­ها داوطلبانه حق بیمه را به روز تسویه کنند حق بیمه دریافتی به حساب بازاریابان واریز می­شود و سپس به حساب شرکت واریز می­شود که این وجه تمایز بازاریاب را با کارگزار و نماینده را در خبر منتشره آشکار می­سازد.

منبع خبر

/ 0 نظر / 41 بازدید