صنعت بیمه با پدر بیمۀ عمر در ایران وداع کرد

تنی چند از مدیران عامل شرکت­های بیمه، کارکنان بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاگردان مرحوم محمود عادل سبزواری از مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو و دانشگاه شهید بهشتی امروز با حضور در مسجد نور تهران واقع در میدان دکتر فاطمی با پدر بیمۀ عمر در ایران وداع کردند.

«از من بپرسید، قبل از آن که بار سفر بربندم.» این جمله، جمله­ای بود که بارها از استاد شنیدم. همیشه سر وقت در کلاس درس حاضر می­شد. تنها استادی بود که به خود اجازۀ غیبت سر کلاسش را به خود نمی­دادم. هیچ پرسشی را بی­پاسخ نمی­گذاشت و هر پرسشی را تمام و کمال جواب می­داد. او در سال 1294 و درست در میانۀ جنگ جهانی اول متولد شد. دوران سخت کودکی را با سختکوشی در تحصیل و در شرایط سخت پس از جنگ تکمیل کرد. سرپرستی مادربزرگ مادری خود را با موفقیت در تحصیل و سرآمدی در دوران خود پاسخ گفت. او تحصیل در رشتۀ ریاضی را در سال 1310 در دانشسرای مقدماتی تهران و تحصیل در رشتۀ تاریخ و جغرافیا  را در سال 1313 به کارنامۀ خود افزود. تدریس در آموزش و پرورش همدان و تدریس خواندن و نوشتن به سربازان نیز از دیگر خدمات این استاد بزرگ است. همکاری وی با سازمان هواپیمائی کشوری در ادارۀ کارگزینی به واسطۀ سابقۀ دوستی وی با آقای شفیق مدیر کل هواپیمائی کشوری آغاز شد که با استعفای ایشان پایان یافت. سپس چاپخانۀ روزنامۀ کیهان پذیرای این استاد گرانقدر بود. سابقۀ تدریس استاد به بیش از نیم قرن می­رسد و بدین ترتیب سابقۀ تدریس استاد از سن بسیاری از دانشجویانش بیشتر است. از جمله بزرگترین خدمات استاد به صنعت بیمه کشور، ارائه نظریه معروف تغییر «بیمه عمر و حساب پس انداز» به «بیمه زندگی و بازنشستگی» است که مورد تأیید مجامع علمی بیمه های اروپا نیز بود.. در سال 1373 شرکت بیمه ایران و در سال 1375 شرکت بیمه دانا و سپس بیمه مرکزی ایران این طرح پیشنهادی را با همکاری استاد عادل به اجرا نهادند. از او تألیفاتی نیز در حوزۀ بیمۀ عمر از جمله ترجمه ریاضیات بیمه زندگی، از فرانسوی به فارسی، ترجمه ریاضیات بیمه زندگی، از انگلیسی به فارسی، فرهنگ لغات بیمه از فارسی به انگلیسی، قواعد اکتوئوی، شامل مباحث بنیادی و اساسی در زمینه بیمه، چاپ بیمه ایران، ترجمه کتاب پس انداز، از نویسنده آمریکایی، از انگلیسی به فارسی، چاپ سازمان تأمین اجتماعی، محاسبات فنی بیمه عمر (بیمه های زندگی)، چاپ بیمه مرکزی ایران، راهی نو برای تعیین حق بیمه، که در این کتاب ارزش های واگذاری انواع بیمه های زندگی و مستمری با استفاده از رایانه باقی مانده است و او را در جایگاه چهرۀ ماندگار در صنعت بیمه و پدر بیمۀ عمر در ایران قرار داده است.

/ 0 نظر / 36 بازدید